WEBER.KOL FİX

WEBER.KOL FİX


WEBER.KOL FİX

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır seramik yapıştırıcısı (D2T)

Avantajları:

• Elastik. • Kullanıma hazır. • Isı yalıtım levhaları, alçı levha, alçı blok yüzeylerde kullanım. • Neme direnci sayesinde mutfak ve banyolarda güvenli kullanım. • Eski boyalı yüzeylerde ve mevcut seramik kaplamalar üzerinde kullanım.

Uygulama alanı:

• Seramik, fayans, terracotta ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç ve dı ş mekanlarda, duvara dö şenmesinde kullanılır. 

Uygulama yüzeyleri:

• İç mekan duvar; - Çimento bazlı sıva, - Brüt beton, • Alçı sıva, alçı blok ve alçı levha. - Betopan, - Dış mekan duvar; - Çimento bazlı sıva, - Brüt beton, • Eski yüzeyler (bkz. Güncel “weber çözüm rehberi”). Bu yüzeylerde weber.kol fix ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutları için güncel “weber çözüm rehberi”ne bakınız. 

Uygulama sınırı:

• Metal yüzeylerde uygulanmaz (weber EP 800 kullanılmalıdır). • İç ve dı ş zeminlerde uygulanmaz. • Havuz gibi sürekli ıslak mekanlarda uygulanmaz. • Bozuk zeminlerde uygulanmaz. • Dı ş cephelerde uygulanabilecek max. kaplama alanı 120 cm 2 max. yükseklik ise 6 m.’dir.

Uygulama özellikleri:

• Çalı şılabilme süresi: Maksimum 30 dakika • Düzeltilebilme süresi: Maksimum 20 dakika • Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: Min. 24 saat • Tamamen sertleşme süresi: 8-15 gün. • Uygulama kalınlığı: 1-4 mm. arası (tek veya çift taraflı yapıştırma).

Uyarılar ve öneriler:

• Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. • Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Yüzey hazırlığı:

• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa ğlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan gev şek sıva, yağ, boya, cila vb. temizlenmeli, tozu alınmalıdır.

Uygulama şartları:

• Ortam sıcaklığı : + 5 °C ile + 35 °C arası. • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. • Direkt güne ş,kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır. • Uygulama esnasında weber.kol fix’in yüzeyde film olu şturmamasına dikkat edilmeli, film olu şmu ş ise o kısım yeniden taraklanmalıdır. 

 Uygulama:

• weber.kol fix kullanılmadan önce yayılmasını kolayla ştırmak için iyice karı ştırılmalıdır. • Harç, yüzeye uygulanıp kalınlı ğı çelik dİşli mala ile ayarlanmalıdır. Malanın di ş boyutu, dö şenecek serami ğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlü ğüne göre belirlenmelidir. • Aşağıda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır (Çift taraflı yapı ştırma): - İç mekan, duvar uygulamalarında: Granit seramik, do ğal kompoze taş vb. için 120 cm 2 seramik, fayans vb. için 900 cm 2’den büyük seramikler. - Tüm dı ş mekan duvar uygulamalarında. • İyi bir yapı şma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

Renk:

Beyaz.

Uygulama aletleri:

Mala, lastik çekiç, dişli çelik mala.

Raf ömrü:

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Benzer Weber